<h1>WAT IS MINHA CASA</h1>
<h2>MINHA VIDA?</h2>

'Sociale woningen' is een term die wordt gebruikt voor woningen verstrekt door de overheid aan gezinnen met een bescheiden inkomen. De economie van Brazilië is inmiddels uitgegroeid tot de zevende grootste economie van de wereld en zij blijft groeien. Dit betekent dat de vraag naar woningen is toegenomen. Mede door de snel groeiende populatie en de ontoereikende behuizing kampt Brazilië momenteel met een tekort van zo’n tien miljoen woningen. Daarnaast is de vraag naar nieuwe behuizing hoog omdat veel families samenwonen en het huidige woningbestand deels toe is aan vervanging.


In 2009 heeft de Braziliaanse regering daarom besloten om doortastend op te treden bij de aanpak van dit probleem. De lancering van het programma Minha Casa, Minha Vida (MCMV) was hiervan het gevolg, Minha Casa, Minha vida (Mijn Huis, Mijn Leven) is een project van de Braziliaanse overheid in samenwerking met de federale staten, gemeentes en bouwbedrijven met als initiële doelstelling (2009) 1 miljoen huizen te bouwen op basis van een overheidsinvestering van R$34 miljard. Dankzij haar succes is het programma in juni 2011 haar tweede fase ingegaan (R$72 miljard subsidie) met als doelstelling voor eind 2014 zo’n 2,5 miljoen extra woningen op te leveren. Vanwege de grote behoefte werd in juli 2014 fase drie (R$135 miljard subsidie) aangekondigd met als doelstelling in de periode 2015 tot 2019 nog eens een extra 3 miljoen woningen te realiseren.


Het programma bestaat uit een subsidie voor project-ontwikkelaars en kopers met een kredietfaciliteit via het werknemers pensioenfonds. Hiermee worden betaalrisico’s naar de banken afgedekt.

Interessant voor projectontwikkelaars zijn de potentiële gekwalificeerde kopers die zich geregistreerd hebben voor de aankoop van deze woningen. Hiermee wordt de doorloopsnelheid van het geïnvesteerde kapitaal aanzienlijk verhoogd wat hoge rendementen mogelijk maakt.


De sociaal-demografische laag waarop het programma Minha Casa Minha Vida is gericht zijn Braziliaanse families die tot maximaal R$5.000,00 per maand verdienen. Net als bij andere sociale huisvestingprogramma’s heeft MCMV strenge deelname criteria. Alleen Brazilianen of buitenlanders met een permanente verblijfsvergunning kunnen een woning via het programma bemachtigen. Zodra de aanvrager door de staatsbank is gecertificeerd om in aanmerking te komen voor een hypotheek, kan de familie zich registreren op de daarvoor beschikbare wachtlijsten in hun regio. Gezien het enorme aantal aanvragers zijn de wachtlijsten aanzienlijk langer dan de allocatiecapaciteit, wat resulteert in veel families die naarstig opzoek zijn naar een beschikbare woning.

Op basis van de demografische cijfers kunnen we constateren dat de sociale woningbouw in Braziliëenorme kansen biedt.